24-25/11/18

Το Space Lab σε συνεργασία με τον Νικόλα Δρίζη και την ομάδα Minimalic Quantum, άνοιξε ξανα τις πόρτες του στο OPEN HOUSE Thessaloniki 2018.

Space Lab in cooperation with Nikolas Drizis and the team “Minimalic Quantum”, welcomed Open House of Thessaloniki for the second time. 

https://www.facebook.com/events/1110118102503247