25/3/18

Η ομάδα του Sofar Sounds Thessaloniki σε συνεργασία με το Space Lab διογράνωσε  το 2ο party της για ένα spring gathering γεμάτο secret gigs.

The team of Sofar Sounds Thessaloniki in collaboration with Space Lab organized its 2nd party for a spring gathering full of secret gigs.

https://www.facebook.com/events/1842183379412468