8/12/18

Το SpaceLab σε συνεργασία με τον Βασίλη Ρέμπελο (REB), διοργάνωσε ένα τρίωρο διαδραστικό σεμινάριο τοιχογραφίας, οπου ο κόσμος γνώρισε την διαδικασία που εφαρμόζει σε ένα mural, δημιουργώντας μαζί του ένα ενιαίο έργο.

SpaceLab in collaboration with Vassilis Rebelos (REB), organized a three-hour interactive workshop, where people got to know the process he applies to a mural, creating a single piece of art with him. 

https://www.facebook.com/events/562142864227308