28/11/17

Το toolbox σε συνεργασία με το SpaceLab δημιούργησε μια σειρά σεμιναρίων με βασικό θέμα την νοητική χαρτογράφιση, ένας μοναδικός τρόπος που βοηθάει στο να οργανώσεις τη δουλειά σου, να απελευθερώσεις τη δημιουργικότητα σου και πολλά άλλα.

Toolbox in collaboration with SpaceLab created a series of seminars that centred around mental mapping, a unique technique  to organize your work, unleash your creativity and much more.

https://www.facebook.com/events/136632806975841/