7/12/19

Το SpaceLab σε συνεργασία με το Flow Film Festival, Snowboard.gr, The Lab Projects και The thing about Greece υποδέχτηκε το Flow Film and Eco Festival το μεγαλύτερο gathering των action sports.

SpaceLab in collaboration with Flow Film Festival, Snowboard.gr and The Lab Projects welcomed Flow Film and Eco Festival the biggest action sports gathering.

https://www.facebook.com/events/2447147885498042