Ο πολυχώρος SpaceLab μαζί με Music Kitchen διοργάνωσε το επετειακό tribute-party στις ρίζες και επιρροές του Lux Interior των Cramps.

SpaceLab in collaboration with Music Kitchen organized the anniversary tribute-party of the LUX Interior roots of the Cramps. 

https://www.facebook.com/events/2530721287255347